Lepšie financovanie vedeckého výskumu na univerzitách prinesie viac nových poznatkov a skúseností do vzdelávania a praxe.

Členovia združenia